Lid worden – minderjarigen

Wenst u als minderjarige lid te worden van Airsoft Alliantie België vzw, volg dan onderstaande instructies:

Eerst dient u het document “verklaring burgerlijke aansprakelijkheid” door de ouder(s) en/of voogd te laten invullen en ondertekenen. U hebt dus toestemming nodig van uw ouder(s) en/of voogd om lid te kunnen worden van Airsoft Alliantie België.
Je kan hier de verklaring burgerlijke aansprakelijkheid vinden.

Vervolgens vragen wij u om het aansluitingsformulier in te vullen.
Om het aansluitingsformulier online in te vullen klik hier
Je kan het aansluitingsformulier ook downloaden op onze website.
Je kan hier het aansluitingsformulier vinden.

Mogen wij u vragen om beide formulieren leesbaar (liefst drukletters) in te vullen en ons schriftelijk (per post of per mail) over te maken.

Lidgeld:
U kan het lidgeld, 30 euro per kalenderjaar, overschrijven op ons rekeningnummer:
979-5488399-47 (Argenta spaarbank)
IBAN: BE22 979548839947
BIC: ARSPBE22

Gelieve bij de overschrijving duidelijk uw naam en e-mailadres te vermelden.
(indien je uw aansluitingsformulier bent vergeten door te sturen, kunnen we je via uw e-mailadres contacteren).

Schermafbeelding 2016-02-27 om 00.28.26

Algemene voorwaarden:

Om lid te kunnen worden van AAB moet je in de eerste plaats minstens 14 jaar zijn. Daarnaast mag je airsoft niet gebruiken in combinatie met politieke, religieuze of andere levensbeschouwelijke overtuigingen. Airsoft is immers een neutrale sport.

Bij het ondertekenen van je aanvraag tot lidmaatschap verklaar je uitdrukkelijk akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement. Bij het niet-naleven van de voorschriften zal het lidmaatschap onverwijld nietig verklaard worden. Lidmaatschap kan steeds geweigerd worden mits een gegronde reden wordt medegedeeld aan de aanvrager. Bij weigering tot lidmaatschap bij FROS zal de aanvraag ook bij AAB een negatief gevolg krijgen. Alle benodigde documenten kan je vinden in desbetreffende rubriek.

Bijkomende voorwaarden om als minderjarige AAB lid te kunnen zijn:
1. De Verklaring burgerlijke aansprakelijkheid door de ouder(s) en/of voogd laten invullen
2. Verplicht oog en tandenbescherming dragen op elk airsoftevenement.
3. Verplicht aangesloten zijn aan een team waarbij er per minderjarige minstens één meerderjarigen (van hetzelfde team) aanwezig moet zijn tijdens een airsoftevenement

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.